Klachtenregeling Blaauw Accountants

Ondanks onze inspanningen om een optimale kwaliteit van onze dienstverlening te leveren, kan het toch voorkomen dat je zelfs bij Blaauw Accountants niet geheel tevreden bent over de dienstverlening of onze medewerkers.

Mocht dit voorkomen, dan kun je dit natuurlijk aan ons laten weten en zullen wij ons inzetten om je klacht op passende wijze op te lossen.

De ingediende klachten/meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en uiterst vertrouwelijk behandeld.

Mocht je de klacht of melding anoniem in willen dienen, dan wordt dit door ons gewaarborgd, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en mits de gerechtvaardigde belangen van Blaauw Accountants hierdoor niet in gevaar komen. Er wordt absoluut zorgvuldig omgegaan met de belangen van de klager of melder.